1. Adelsfanan

    Adelsfanan, ett av adeln rekryterat rytteriförband, uppsatt 1565, indraget 1809 (avveckling till 1823).
  2. kavalleriet

    kavalleriet, truppslag inom svenska armén med uppgift att utbilda jägar- och militärpolisförband för insatsorganisationen.