1. adelskalender

  adelskalender, adelsmatrikel, en i regel periodiskt utkommande förteckning över ett lands adel.
 2. adelskalender

  a`delskalender subst. ~n adelskalendrar ORDLED: adels--kal-endr-ar
  Svensk ordbok
 3. adelsmatrikel

  adelsmatrikel, förteckning över ett lands adel, se adelskalender.
 4. stambok

  stambok, släktregister , en i bokform utgiven eller sammanställd stamtavla över en ätt eller släkt eller grupp av sådana, ofta avsedd att suppleras med nya uppgifter om medlemmarna.
 5. Johan Gabriel Anrep

  Anrep, Johan Gabriel, 1821–1907, genealog.
 6. Riddarhuset

  Riddarhuset, benämning på den introducerade adeln som korporation.
 7. kalender

  kalender, (av calendae), ett flertydigt begrepp, som ursprungligen var mer eller mindre synonymt med tideräkning.
 8. adelsvapen

  adelsvapen, heraldiskt vapen, tillhörande en adelsman.
 9. stånd

  stånd är de samhällsklasser som man tidigare räknade med i Sveriges och en del andra länders historia: adeln, prästerskapet, borgerskapet och bönderna.

 10. genealogi

  genealogi, dels släktvetenskapen, dels dess praktiska resultat i form av släktregister.