1. Aurora Königsmarck

  Königsmarck, Maria Aurora (von), 1662–1728, grevinna; jämför släktartikel Königsmarck.
 2. medeltiden

  medeltiden är namnet på en period i Europas historia, mellan antiken och den ”nya” tiden.
 3. Bysantinska riket

  Bysantinska riket var ett stort rike vid östra Medelhavet och Svarta havet under slutet av antiken och medeltiden.
 4. comedia de capa y espada

  comedia de capa y espada , en i Spanien under 1400- och 1500-talen framvuxen form av skådespel i vilka huvudpersonerna är adelsmän försedda med mantel (capa) och värja (espada).
 5. gendarm

  gendarm, under senare delen av medeltiden benämning på i rustning klädd adelsman som ingick i den franske kungens livvakt, från 1400-talet till 1700-talet ett huvudsakligen av adelsmän bestående harneskklätt rytteri.
 6. adel

  adel är en grupp i samhället med särskilda rättigheter och skyldigheter.
 7. Armand-Jean du Plessis Richelieu

  Armand-Jean du Plessis Richelieu var en politiker i Frankrike under första halvan av 1600-talet. Han föddes 1585 och dog 1642.
 8. Wilhelm von Polenz

  Polenz, Wilhelm von, 1861–1903, tysk författare.
 9. Petrus Johannis Rudbeckius

  Rudbeckius, Petrus Johannis, 1578–1629, präst; jämför släktartikel Rudbeck.
 10. Kasimir I

  Kasimir I (polska Kazimierz I), 1016–58, hertig av Polen från 1034, son till Mieszko  II.