1. adelsmöte

    adelsmöte, den svenska adelns vart tredje år återkommande sammankomst i Riddarhuset kring gemensamma angelägenheter.
  2. Riddarhusdirektionen

    Riddarhusdirektionen, styrelse och förvaltningsorgan för Riddarhuset, inrättad 1638.
  3. adel

    adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.