1. Viktor von Born

    von Born, Viktor Magnus, 1851–1917, friherre, finländsk politiker och godsägare.
  2. frälse

    frälse, ursprungligen den enskilde bondens frihet (i motsats till trälens ofrihet) men snart liktydigt med vissa samhällsgruppers frihet från skatter till kronan, ibland också från statlig inblandning.