1. riddare

  riddare, latin miles, engelska knight, franska chevalier, tyska Ritter, medeltida titel.
 2. Marie Joseph Motier de La Fayette

  La Fayette ( Lafayette), Marie Joseph Motier de, född 6 september 1757, död 20 maj 1834, markis, fransk militär och politiker.
 3. förenings- och säkerhetsakten

  förenings- och säkerhetsakten, tillägg till 1772 års regeringsform, skrivet av Gustav  III själv och framlagt till beslut på 1789 års riksdag.
 4. adelsprivilegier

  adelsprivilegier, förmåner, oftast lagstadgade särrättigheter, som förr tillkom adelsståndet.
 5. Adolf Fredrik

  Adolf Fredrik var kung av Sverige 1751–1771.
 6. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 7. rusttjänst

  rusttjänst, historisk term för rekrytering av tungt rytteri i Sverige.
 8. Henning Hamilton

  Hamilton, Henning, född 16 januari 1814, död 15 januari 1886, greve, politiker, ämbetsman; jämför släktartikel Hamilton.
 9. ämbetsadel

  ämbetsadel, modern benämning på ett skikt inom adelsståndet, särskilt från 1600- och 1700-talen.
 10. frihetstiden

  frihetstiden, den period i Sveriges historia som sträcker sig från riksdagens avskaffande av enväldet 1719 till Gustav III:s statsvälvning 1772.