1. adelstitlar

  adelstitlar, titlar för medlemmar inom vissa adelsätter.
 2. comes

  comes under den romerska republiken benämning på medlemmar av den inofficiella stab av rådgivare som följde en ståthållare till hans provins.
 3. von

  von, adelsnamnsprefix, av tyska prepositionen von ’från’, använt för att ange hemort ( von Friesen ’från Friesland’).
 4. markis

  markis, adelstitel, lägre i rang än hertig men högre än greve.
 5. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 6. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.