1. adelsvapen

  adelsvapen, heraldiskt vapen, tillhörande en adelsman.
 2. hjälm

  hjälm, huvudskydd för militärt eller civilt bruk.
 3. bitecken

  bitecken, heraldisk term för ett speciellt komplement till ett adelsvapen.
 4. vapenring

  vapenring, fingerring, ofta utformad som en klackring, med adelsvapen eller annat vapen ingraverat i framstycket, vilket även fungerar som sigillstamp.
 5. halsklenod

  halsklenod, heraldiskt attribut i form av ett berlockliknande guldsmycke i en kedja hängande runt en hjälms halsparti.
 6. brisyr

  brisyr, bitecken, heraldisk term för förändring genom tillägg till ett adelsvapen.
 7. borgerligt vapen

  borgerligt vapen kallas i heraldiken en ofrälse persons vapensköld med eventuella tillbehör.
 8. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.