1. adenin

  adenin, beteckning A, 6-aminopurin, C 5H 5N 5, organisk bas som ingår bl.a. i adenosin, adenosinfosfater, koenzymer och nukleinsyrorna DNA och RNA, vilka alla har en central funktion i den levande cellen.
 2. nikotinamid-adenin-dinukleotid

  nikotinamid-adenin-dinukleotid, koenzym, detsamma som NAD.
 3. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 4. kvävebaser

  kvävebaser, benämning på organiska föreningar som innehåller en eller flera basiska kväveatomer.
 5. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 6. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 7. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 8. RNA

  RNA, ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna.
 9. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 10. deoxiribonukleinsyra

  deoxiribonukleinsyra, desoxiribonukleinsyra, nukleinsyra där sockerarten är deoxiribos och kvävebaserna är adenin, cytosin, guanin och tymin; se DNA.