1. adenin

  adenin är en kvävebas som finns i bland annat DNA, RNA och ATP.
 2. nikotinamid-adenin-dinukleotid

  nikotinamid-adenin-dinukleotid, koenzym, detsamma som NAD.
 3. A

  A, beteckning för adenin.
 4. dehydrogenaser

  dehydrogenaser, enzymer som påskyndar borttagandet av väteatomer (oxidation) från ämnesomsättningsprodukter.
 5. basparning

  basparning, sammanhållningen genom vätebryggor mellan motsvarande baser i nukleinsyrakedjor.
 6. assimilationskraft

  assimilationskraft, en av D.I. Arnon införd benämning på det reducerade nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat (NADPH) och det adenosintrifosfat (ATP) som bildas vid fotosyntesens ”ljusreaktion”.
 7. uracil

  uracil är en kvävebas som finns i bland annat RNA.
 8. deoxiribonukleinsyra

  deoxiribonukleinsyra, desoxiribonukleinsyra, nukleinsyra där sockerarten är deoxiribos och kvävebaserna är adenin, cytosin, guanin och tymin; se DNA.
 9. tymin

  tymin är en kvävebas som finns i bland annat DNA.
 10. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.