1. adenom

  adenom, godartad tumör i körtelvävnad med långsam nybildning av celler som liknar de normala cellerna.
 2. pulmonal adenomatos

  pulmonal adenomatos, annan benämning på lungadenomatos.
 3. cystadenom

  cystadenom, en tumör som utgår från körtelvävnad och medför cystisk vidgning av de i tumören ingående körtlarna eller körtelgångarna.
 4. hepatom

  hepatom, tumör utgången från leverceller.
 5. lungtumörer

  lungtumörer, svulster i lungorna.
 6. blandsvulst

  blandsvulst, tumör bestående av olika slag av celler som alla är tumörceller och har utvecklats från en gemensam ursprungscell.
 7. njurtumörer.

  njurtumörer. I njuren kan godartade och elakartade tumörer förekomma.
 8. polyp

  polyp, i medicinsk terminologi en vävnadsnybildning som buktar ut från en hud- eller (oftare) en slemhinneyta med en mer eller mindre tydlig stjälk.
 9. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.

 10. Cushings syndrom

  Cushings syndrom, sjukdom som beror på onormalt stor bildning av binjurebarkhormoner, framför allt kortisol.