1. adenom

  adenom, godartad tumör i körtelvävnad med långsam nybildning av celler som liknar de normala cellerna.
 2. tyreotoxikos

  tyreotoxikos, giftstruma, sjukdom, betydligt vanligare hos kvinnor än hos män, orsakad av överfunktion av sköldkörteln.
 3. hjärntumör

  hjärntumör, sjuklig nybildning av sådana celler av vilka hjärnan består, framför allt nervceller och stödjeceller (glia).
 4. Cushings syndrom

  Cushings syndrom, sjukdom som beror på onormalt stor bildning av binjurebarkhormoner, framför allt kortisol.
 5. cystadenom

  cystadenom, en tumör som utgår från körtelvävnad och medför cystisk vidgning av de i tumören ingående körtlarna eller körtelgångarna.
 6. njurtumörer.

  njurtumörer. I njuren kan godartade och elakartade tumörer förekomma.
 7. hepatom

  hepatom, tumör utgången från leverceller.
 8. polyp

  polyp, i medicinsk terminologi en vävnadsnybildning som buktar ut från en hud- eller (oftare) en slemhinneyta med en mer eller mindre tydlig stjälk.
 9. lungtumörer

  lungtumörer, svulster i lungorna.
 10. blandsvulst

  blandsvulst, tumör bestående av olika slag av celler som alla är tumörceller och har utvecklats från en gemensam ursprungscell.