1. adenosin

  adenosin, 9-β-D-ribofuranosyladenin, kemisk förening mellan adenin och ribos.
 2. adenosindifosfat

  adenosindifosfat, ADP, kemisk förening som spelar stor roll i kroppens ämnesomsättning, se ATP.
 3. adenosintrifosfat

  adenosintrifosfat, kemisk förening som spelar stor roll i kroppens ämnesomsättning, se ATP.
 4. adenosinmonofosfat

  adenosinmonofosfat, AMP, kemisk förening som spelar stor roll i kroppens ämnesomsättning, se ATP.
 5. cykliskt adenosinmonofosfat

  cykliskt adenosinmonofosfat, se cAMP.
 6. glykosidbindning

  glykosidbindning, en kovalent bindning som förenar socker med en alkohol ( O-glykosidbindning) eller med en amin ( N-glykosidbindning).
 7. nukleosider

  nukleosider, kemiska föreningar som består av en pentos och en kvävebas, t.ex. adenosin och cytidin.
 8. adenin

  adenin, beteckning A, 6-aminopurin, C 5H 5N 5, organisk bas som ingår bl.a. i adenosin, adenosinfosfater, koenzymer och nukleinsyrorna DNA och RNA, vilka alla har en central funktion i den levande cellen.
 9. kolhydrater

  kolhydrater, ämnesklass som omfattar enkla sockerarter (monosackarider) samt polymerer av sådana (di-, tri-, tetra- och så vidare, oligo- och polysackarider).
 10. hypotensionsanestesi

  hypotensionsanestesi, behandling i samband med anestesi där man under en begränsad period sänker patientens blodtryck för att minska blodförlust vid kirurgiska ingrepp.