1. adenosin

  adenosin, 9-β-D-ribofuranosyladenin, kemisk förening mellan adenin och ribos.
 2. adenosintrifosfat

  adenosintrifosfat, kemisk förening som spelar stor roll i kroppens ämnesomsättning, se ATP.
 3. adenosinmonofosfat

  adenosinmonofosfat, AMP, kemisk förening som spelar stor roll i kroppens ämnesomsättning, se ATP.
 4. adenosindifosfat

  adenosindifosfat, ADP, kemisk förening som spelar stor roll i kroppens ämnesomsättning, se ATP.
 5. cykliskt adenosinmonofosfat

  cykliskt adenosinmonofosfat, se cAMP.
 6. adenin

  adenin, beteckning A, 6-aminopurin, C 5H 5N 5, organisk bas som ingår bl.a. i adenosin, adenosinfosfater, koenzymer och nukleinsyrorna DNA och RNA, vilka alla har en central funktion i den levande cellen.
 7. remdesivir

  remdesivir, antiviral läkemedelssubstans som utgörs av en nukleosidanalog.

 8. endotel

  endotel, sammanhängande cellskikt som bekläder blodkärlens, lymfsystemets och hjärtats insida.
 9. nukleosider

  nukleosider, kemiska föreningar som består av en pentos och en kvävebas, t.ex. adenosin och cytidin.
 10. glykosidbindning

  glykosidbindning, en kovalent bindning som förenar socker med en alkohol ( O-glykosidbindning) eller med en amin ( N-glykosidbindning).