1. adertonde

  adertonde [a`dertånde] räkn. ORDLED: ader-ton-de
  Svensk ordbok
 2. Axel Nyblæus

  Nyblæus, Axel, 1821–99, filosof, professor i praktisk filosofi i Lund 1856–86.
 3. Carl Gustaf Estlander

  Estlander, Carl Gustaf, 1834–1910, finländsk litteratur- och konsthistoriker, professor i estetik och modern litteratur vid Helsingfors universitet 1868–98; farbror till Ernst och Gustaf Estlander.
 4. Helsingborg

  Helsingborg, centralort (stad) i Helsingborgs kommun, Skåne (Skåne län); 104 250 invånare (2016).

 5. artonde

  a`rtonde räkn. ORDLED: ar-ton-de
  Svensk ordbok