1. adhesion

  adhesion, vidhäftning: term inom fysiken.
 2. adhesion

  adhesion, vidhäftning: term inom bakteriologin.
 3. adhesion

  adhesion, vidhäftning: term inom immunologin.
 4. adhesion

  adhesion, inom juridiken: vidhäftning, som innebär att ett tvistemål, oftast en skadeståndstalan i anledning av ett brott, sammanförs med åtal för brottet till en enda rättegång.
 5. adhesion

  adhesion [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ad-hes-ion-en
  Svensk ordbok
 6. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 7. adhesionskontrakt

  adhesionskontrakt, i förväg upprättade avtalsvillkor som man inte får möjlighet att förhandla om utan måste ansluta sig till, t.ex. avtalsvillkor för parkering av fordon eller för befordran av gods eller personer.
 8. fibrinogen

  fibrinogen, lösligt protein i blodplasma som vid blodets koagulation svarar för själva koaglet genom att omvandlas till olösliga trådar av fibrin.
 9. led

  led, articulatio, hos ryggradsdjur rörlig förbindelse mellan två eller flera skelettdelar, där ändstyckena är klädda med ledbrosk (hyalint brosk, se brosk).

 10. lok

  lok, lokomotiv, järnvägsfordon med drivutrustning, drivmaskin och kraftöverföring, avsett att dra tåg.