1. adhesion

  adhesion, vidhäftning: term inom immunologin.
 2. adhesion

  adhesion, vidhäftning: term inom fysiken.
 3. adhesion

  adhesion, inom juridiken: vidhäftning, som innebär att ett tvistemål, oftast en skadeståndstalan i anledning av ett brott, sammanförs med åtal för brottet till en enda rättegång.
 4. adhesion

  adhesion, vidhäftning: term inom bakteriologin.
 5. adhesion

  adhesion [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ad-hes-ion-en
  Svensk ordbok
 6. trombocytadhesion

  trombocytadhesion, trombocyternas fasthäftning (adhesion) vid en yta, t.ex. bindväv, som frilagts vid skada.
 7. Martin Lindberg

  Lindberg, Martin, född 1934, mikrobiolog, professor i ekologisk mikrobiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, sedan 1984.
 8. antiblockmedel

  antiblockmedel, ämnen som minskar adhesionen mellan t.ex. plastfilmer.
 9. selektiner

  selektiner, familj av proteinmolekyler på ytan av leukocyter (vita blodkroppar), trombocyter (blodplättar) och endotelceller (de celler som utgör det innersta skiktet i blodkärlens och lymfkärlens väggar).
 10. adhesiv nötning

  adhesiv nötning innebär att de bindningar som uppstått genom adhesion mellan två osmorda metallytor får partiklar att lossna från de båda ytorna eller föras över mellan dem då ytorna glider mot varandra.