1. adhesiv nötning

  adhesiv nötning innebär att de bindningar som uppstått genom adhesion mellan två osmorda metallytor får partiklar att lossna från de båda ytorna eller föras över mellan dem då ytorna glider mot varandra.
 2. nötning

  nötning, slitage, förlust av material från ytor under inverkan av friktionskrafter.
 3. adhesiv

  adhesi´v adj. ~t ORDLED: ad-hes-iv
  Svensk ordbok
 4. fretting

  fretting, en form av adhesiv nötning som uppstår mellan belastade metallytor vid vibrationsrörelser med liten amplitud.
 5. nitrokarburering

  nitrokarburering, nitrerhärdnings- och uppkolningsmetod för stål.
 6. EP-smörjmedel

  EP-smörjmedel, smörjoljor med EP-tillsatser (EP = engelska extreme pressure) som används vid höga laster och svåra glidförhållanden i t.ex. hypoidväxlar.
 7. torrfriktion

  torrfriktion, friktion mellan osmorda ytor.
 8. Kristinehamn

  Kristinehamn, kommun och tätort i Värmland (Värmlands län).