1. laminat

    laminat, produkter som består av två eller flera skikt av material som fogats samman, laminerats, med hjälp av ett adhesivt ämne (t.ex. lim) eller genom uppvärmning och sammanpressning.
  2. jordarter

    jordarter, naturligt bildade avlagringar med lös struktur, dvs. utan sammanhållande kemiska bindningar mellan de fasta partiklarna.