1. adiafora

  adiafora, likgiltiga ting och handlingar.
 2. adiafora

  adia´fora subst., plur. ORDLED: a-dia-fora
  Svensk ordbok
 3. Ariston

  Ariston från Chios, 200-talet f.Kr., grekisk filosof.
 4. synd

  synd, i den kristna traditionen benämning på det som skiljer människan från Gud och som tar sig uttryck i förvända relationer även till medmänniskorna och skapelsen i övrigt.
 5. Philipp Melanchthon

  Melanchthon (ursprungligen Schwarzerd), Philipp, född 16 februari 1497, död 19 april 1560, tysk humanist, reformator, Martin Luthers främste medarbetare.