1. adipinsyra

  adipinsyra, hexandisyra, HOOC(CH) 4COOH, vitt kristalliskt ämne, smältpunkt 152 °C, framställs industriellt genom luftoxidation av cyklohexan eller salpetersyraoxidation av cyklohexanol och cyklohexanon.
 2. cyklohexanon

  cyklohexanon, färglös vätska med lukt av pepparmynta och med kokpunkt 155 °C.
 3. cyklohexanol

  cyklohexanol, hexalin, hexahydrofenol, färglös vätska med kokpunkten 161 °C.
 4. cyklohexan

  cyklohexan, färglös, brännbar vätska med kokpunkten 81 °C.
 5. salpetersyra

  salpetersyra, HNO3, färglös, rykande, oxiderande vätska, i vattenlösning en stark syra, en av de viktigaste baskemikalierna för framställning av handelsgödsel och sprängämnen.
 6. nylon

  nylon, samlingsnamn för syntetfibrer baserade på linjära ickearomatiska polyamider, bestående av en eller två monomerer.
 7. fosforsyra

  fosforsyra, egentligen ortofosforsyra, H3PO4, den viktigaste av fosforsyrorna.

 8. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.