1. adipinsyra

  adipinsyra, hexandisyra, HOOC(CH) 4COOH, vitt kristalliskt ämne, smältpunkt 152 °C, framställs industriellt genom luftoxidation av cyklohexan eller salpetersyraoxidation av cyklohexanol och cyklohexanon.
 2. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 3. nylon

  nylon, samlingsnamn för syntetfibrer baserade på linjära ickearomatiska polyamider, bestående av en eller två monomerer.
 4. cyklohexanol

  cyklohexanol, hexalin, hexahydrofenol, färglös vätska med kokpunkten 161 °C.
 5. cyklohexanon

  cyklohexanon, färglös vätska med lukt av pepparmynta och med kokpunkt 155 °C.
 6. cyklohexan

  cyklohexan, färglös, brännbar vätska med kokpunkten 81 °C.
 7. salpetersyra

  salpetersyra, HNO3, färglös, rykande, oxiderande vätska, i vattenlösning en stark syra, en av de viktigaste baskemikalierna för framställning av handelsgödsel och sprängämnen.
 8. fosforsyra

  fosforsyra, egentligen ortofosforsyra, H3PO4, den viktigaste av fosforsyrorna.