1. adjektiv

  adjektiv, ordklass med användning som attribut (en stor gran) och predikativ (granen är stor).
 2. adjektiv

  ad`jektiv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ad-jekt-iv-et
  Svensk ordbok
 3. moral

  moral, uppfattning om rätt och orätt.
 4. fossil

  fossil, petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats genom naturens försorg.
 5. hyperbol

  hyperbol, stegrande retorisk figur, vanlig både i vardagsspråket och i poesin, inte minst barockens.
 6. adjektivisk

  ad`jektivisk adj. ~t ORDLED: ad-jekt-iv-isk
  Svensk ordbok
 7. adjektivattribut

  ad`jektivattribut subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ad-jekt-iv--at-trib-ut-et
  Svensk ordbok
 8. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 9. ordklass

  ordklass, grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper.
 10. adverb

  adverb, ordklass använd framför allt som adverbial.