1. adjektiv

  adjektiv, ordklass med användning som attribut (en stor gran) och predikativ (granen är stor).
 2. adjektiv

  ad`jektiv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ad-jekt-iv-et
  Svensk ordbok
 3. adjektivisk

  ad`jektivisk adj. ~t ORDLED: ad-jekt-iv-isk
  Svensk ordbok
 4. adjektivattribut

  ad`jektivattribut subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ad-jekt-iv--at-trib-ut-et
  Svensk ordbok
 5. moral

  moral, uppfattning om rätt och orätt.
 6. ordklass

  ordklass, grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper.
 7. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 8. infinita verbformer

  infinita verbformer, verbformer som inte kan fungera som predikat i huvudsatser och normalt inte anger tempus, modus, numerus eller person.
 9. morfem

  morfem, minsta betydelsebärande enhet i språket (som system).
 10. hyperbol

  hyperbol, stegrande retorisk figur, vanlig både i vardagsspråket och i poesin, inte minst barockens.