1. kategorialgrammatik

    kategorialgrammatik, en formell grammatik som utarbetades av bl.a. den polske logikern Kazimierz Ajdukiewicz på 1930-talet och som senare har vidareutvecklats av Yehoshua Bar-Hillel m.fl.
  2. romanska språk

    romanska språk, en grupp besläktade språk som talas som modersmål av ca 700 miljoner människor, framför allt i södra Europa samt Central- och Sydamerika.
  3. semitiska språk

    semitiska språk, språkgrupp med ursprung i Mellanöstern, en gren av den afroasiatiska språkfamiljen.