1. adjektiv

  adjektiv, ordklass med användning som attribut (en stor gran) och predikativ (granen är stor).
 2. moral

  moral, uppfattning om rätt och orätt.
 3. fossil

  fossil, petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats genom naturens försorg.
 4. adverb

  adverb, ordklass använd framför allt som adverbial.
 5. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 6. hyperbol

  hyperbol, stegrande retorisk figur, vanlig både i vardagsspråket och i poesin, inte minst barockens.
 7. epitet

  epitet, bestämning till ett huvudord eller ett språkligt kärnled, apposition.
 8. ordklass

  ordklass, grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper.
 9. prepositionsobjekt

  prepositionsobjekt, prepositionsfras som är nära bestämning till ett verb eller adjektiv och som har objektliknande betydelse: tro på någon, arbeta med något, ta något från någon.
 10. morfem

  morfem, minsta betydelsebärande enhet i språket (som system).