1. adjektiv

  adjektiv är en ordklass.
 2. moral

  moral, uppfattning om rätt och orätt.
 3. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 4. fossil

  fossil, petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats genom naturens försorg.
 5. ordklass

  ordklass, grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper.
 6. pronomen

  pronomen, traditionell ordklass som visserligen avtecknar sig rätt tydligt mot andra ordklasser men vars undergrupper annars inte har så mycket gemensamt.
 7. morfem

  morfem, minsta betydelsebärande enhet i språket (som system).
 8. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 9. epitet

  epitet, bestämning till ett huvudord eller ett språkligt kärnled, apposition.
 10. komplementär

  komplementär (adjektiv), kompletterande, fyllnads-.