1. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
 2. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.

 3. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.

 4. acceleration

  acceleration, beteckning a, hastighetsändring per tidsenhet.
 5. ordklass

  ordklass, grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper.
 6. morfem

  morfem, minsta betydelsebärande enhet i språket (som system).
 7. Frank

  Frank, mansnamn, dels av tyskt ursprung och då samhörigt med stambeteckningen franker, dels av engelskt ursprung och då kortform av Francis; i svenskan även anknutet till adjektivet frank.
 8. Karthago

  Karthago, fenicisk koloni i nuvarande Tunisien, enligt den antika traditionen grundad 814 f.Kr. av prinsessan Elissa eller Dido från Tyros.
 9. färst

  färst, möjlig superlativform till adjektivet få.
 10. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.