1. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.

 2. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
 3. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.

 4. acceleration

  acceleration, beteckning a, hastighetsändring per tidsenhet.
 5. förna

  förna, dött organiskt material på och i marken vilket fortfarande helt eller delvis har kvar sin ursprungliga struktur och alltså ännu inte brutits ned till oigenkännlighet.
 6. Karthago

  Karthago, fenicisk koloni i nuvarande Tunisien, enligt den antika traditionen grundad 814 f.Kr. av prinsessan Elissa eller Dido från Tyros.
 7. adjektiv

  adjektiv, ordklass med användning som attribut (en stor gran) och predikativ (granen är stor).
 8. subjekt

  subjekt, grammatisk term för det satsled som tillsammans med predikatsledet (dvs. det finita verbet och dess bestämningar) utgör en sats.
 9. ordklass

  ordklass, grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper.
 10. morfem

  morfem, minsta betydelsebärande enhet i språket (som system).