1. cirkelns kvadratur

  cirkelns kvadratur, problemet att exakt konstruera en kvadrat med samma area som en given cirkel, ett av de tre klassiska konstruktionsproblemen.
 2. adjunktion

  adjunktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ad-junkt-ion-en
  Svensk ordbok
 3. adjungera

  adjungera [-juŋge´-] verb ~de ~t ORDLED: ad-jung-er-ar SUBST.: adjungerande, adjungering; adjunktion
  Svensk ordbok