1. adjunkt

  adjunkt, lärare i teoretiska ämnen på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan.
 2. adjunkt

  adjunk´t subst. ~en ~er ORDLED: ad-junkt-en
  Svensk ordbok
 3. adjunktion

  adjunktion, införlivande av någon medbeslutande ledamot.
 4. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartikel Tegnér.
 5. Luigi Galvani

  Galvani, Luigi, född 9 september 1737, död 4 december 1798, italiensk läkare och naturforskare, berömd som galvanismens upptäckare.
 6. Jacob Berzelius

  Berzelius, Jöns Jacob, född 20 augusti 1779, död 7 augusti 1848, kemist, en av Sveriges internationellt mest berömda naturforskare.
 7. adjunktur

  adjunktur [-juŋ(k)tu´r] subst. ~en ~er ORDLED: ad-junkt-ur-en
  Svensk ordbok
 8. adjunktion

  adjunktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ad-junkt-ion-en
  Svensk ordbok
 9. Tage Danielsson

  Danielsson, Tage, född 5 februari 1928, död 13 oktober 1985, underhållare, filmregissör och författare.
 10. Olof Rudbeck

  Rudbeck, Olof (Olaus), d.ä., döpt 12 december 1630, död 17 september 1702, naturforskare, historiker m.m.; jämför släktartikel Rudbeck.