1. adjunkt

  adjunkt, lärare i teoretiska ämnen på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan.
 2. adjunkt

  adjunk´t subst. ~en ~er ORDLED: ad-junkt-en
  Svensk ordbok
 3. adjunktion

  adjunktion, införlivande av någon medbeslutande ledamot.
 4. adjunktur

  adjunktur [-juŋ(k)tu´r] subst. ~en ~er ORDLED: ad-junkt-ur-en
  Svensk ordbok
 5. adjunktion

  adjunktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ad-junkt-ion-en
  Svensk ordbok
 6. Jacob Berzelius

  Berzelius, Jöns Jacob, född 20 augusti 1779, död 7 augusti 1848, kemist, en av Sveriges internationellt mest berömda naturforskare.
 7. Tage Danielsson

  Danielsson, Tage, född 5 februari 1928, död 13 oktober 1985, underhållare, filmregissör och författare.
 8. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartikel Tegnér.
 9. kaplan

  kaplan, kapellan, ursprungligen benämning på präster knutna till Karl den stores slottskapell; till 1800-talet benämning i Sverige på underordnad präst eller hjälppräst (senare kallad komminister respektive adjunkt) och präst i enskilt hushåll, huskaplan, samt till slutet av 1500-talet präst inom krigsmakten.
 10. Luigi Galvani

  Galvani, Luigi, född 9 september 1737, död 4 december 1798, italiensk läkare och naturforskare, berömd som galvanismens upptäckare.