1. adjunkt

  adjunkt, lärare i teoretiska ämnen på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan.
 2. adjunkt

  adjunk´t subst. ~en ~er ORDLED: ad-junkt-en
  Svensk ordbok
 3. adjunktion

  adjunktion, införlivande av någon medbeslutande ledamot.
 4. adjunktur

  adjunktur [-juŋ(k)tu´r] subst. ~en ~er ORDLED: ad-junkt-ur-en
  Svensk ordbok
 5. adjunktion

  adjunktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ad-junkt-ion-en
  Svensk ordbok
 6. universitetsadjunkt

  universitetsadjunkt, lärare vid universitet och högskolor.
 7. högskoleadjunkt

  högskoleadjunkt, lärarbefattning vid högskola eller universitet.
 8. John Björkén

  Björkén, John, 1833–93, adjunkt i kirurgi och obstetrik i Uppsala, instiftare av Björkénska priset, Uppsala universitets största vetenskapliga belöning, som går till framstående forskare inom naturvetenskap och medicinens teoretiska grenar.
 9. Carl Gustaf Thomson

  Thomson, Carl Gustaf, 1824–99, entomolog, adjunkt i entomologi och intendent för de entomologiska samlingarna vid Lunds universitets zoologiska museum 1862–99.
 10. Johan Fredrik Bahr

  Bahr, Johan Fredrik, 1805–75, kemist, adjunkt vid Uppsala universitet 1862–72.