1. adjunkt

  adjunkt, lärare i teoretiska ämnen på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan.
 2. Jacob Berzelius

  Berzelius, Jöns Jacob, född 20 augusti 1779, död 7 augusti 1848, kemist, en av Sveriges internationellt mest berömda naturforskare.
 3. Tage Danielsson

  Danielsson, Tage, född 5 februari 1928, död 13 oktober 1985, underhållare, filmregissör och författare.
 4. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartikel Tegnér.
 5. kaplan

  kaplan, kapellan, ursprungligen benämning på präster knutna till Karl den stores slottskapell; till 1800-talet benämning i Sverige på underordnad präst eller hjälppräst (senare kallad komminister respektive adjunkt) och präst i enskilt hushåll, huskaplan, samt till slutet av 1500-talet präst inom krigsmakten.
 6. adjunkt

  adjunk´t subst. ~en ~er ORDLED: ad-junkt-en
  Svensk ordbok
 7. Luigi Galvani

  Galvani, Luigi, född 9 september 1737, död 4 december 1798, italiensk läkare och naturforskare, berömd som galvanismens upptäckare.
 8. universitetsadjunkt

  universitetsadjunkt, lärare vid universitet och högskolor.
 9. högskoleadjunkt

  högskoleadjunkt, lärarbefattning vid högskola eller universitet.
 10. Carl Johan Schlyter

  Schlyter, Carl Johan, 1795–1888, rättsvetenskapsman, professor i allmän lagfarenhet vid Lunds universitet 1838–40, i laghistoria 1840–76.