1. adjunkt

  adjunkt, lärare i teoretiska ämnen på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan.
 2. adjunkt

  adjunk´t subst. ~en ~er ORDLED: ad-junkt-en
  Svensk ordbok
 3. universitetsadjunkt

  universitetsadjunkt, lärare vid universitet och högskolor.
 4. högskoleadjunkt

  högskoleadjunkt, lärarbefattning vid högskola eller universitet.
 5. John Björkén

  Björkén, John, 1833–93, adjunkt i kirurgi och obstetrik i Uppsala, instiftare av Björkénska priset, Uppsala universitets största vetenskapliga belöning, som går till framstående forskare inom naturvetenskap och medicinens teoretiska grenar.
 6. Carl Gustaf Thomson

  Thomson, Carl Gustaf, 1824–99, entomolog, adjunkt i entomologi och intendent för de entomologiska samlingarna vid Lunds universitets zoologiska museum 1862–99.
 7. Johan Fredrik Bahr

  Bahr, Johan Fredrik, 1805–75, kemist, adjunkt vid Uppsala universitet 1862–72.
 8. Michael Choræus

  Choræus, Michael, 1774–1806, präst och skald.
 9. Torbern Bergman

  Bergman, Torbern Olof, född 9 mars 1735, död 8 juli 1784, naturforskare, en av sin tids ledande kemister.
 10. LÄTU

  LÄTU, Lärartjänstutredningen (SOU 1980:3), den utredning som lagt grunden till dagens tjänsteorganisation vid universitet och högskolor.