1. administrera

  administrera innebär att se till att en verksamhet fungerar och att den gör det så smidigt och effektivt som möjligt, se administration.
 2. administratör

  administratör, tjänsteman eller anställd inom den offentliga förvaltningen som svarar för handläggande, tekniska eller mer kontorsbetonade uppgifter.
 3. administration

  administration, förvaltning, skötsel eller ledning av en verksamhet.
 4. administrationskostnader

  administrationskostnader, företagskostnader som består av utgifter för bl.a. företagsledning och övergripande stabsfunktioner inklusive kontorspersonal samt kostnader för revision.
 5. administration

  administration, som medicinsk term: tillförsel av läkemedel till kroppen.
 6. administrera

  administrera, medicinsk term: tillföra ett läkemedel (se administration).
 7. administrasjonsrådet

  administrasjonsrådet, det högsta civila förvaltningsorganet i det ockuperade Norge april–september 1940.
 8. administrativt frihetsberövande

  administrativt frihetsberövande, åtgärd som innebär att en person berövas sin frihet genom beslut av en förvaltningsmyndighet.
 9. administrativ rationalisering

  administrativ rationalisering, AR, samlingsnamn på olika metoder som kan användas för att minska personalåtgången och öka effektiviteten i kontors- och chefsarbete.
 10. administrativa besvär

  administrativa besvär, förvaltningsrättsliga överklaganden.