1. administratör

    administratör, tjänsteman eller anställd inom den offentliga förvaltningen som svarar för handläggande, tekniska eller mer kontorsbetonade uppgifter.
  2. administratör

    administratö´r subst. ~en ~er ORDLED: ad-min-istr-at-ör-en
    Svensk ordbok
  3. kolonialism

    kolonialism, erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium.
  4. Benjamin Thompson

    Thompson, Benjamin, amerikansk-brittisk fysiker och administratör, se Rumford.
  5. UNCDF

    UNCDF, United Nations Capital Development Fund, FN:s kapitalutvecklingsfond, bildad 1966 för att genom anslag och lån bistå mindre projekt i utvecklingsländer.
  6. Artaxerxes III

    Artaxerxes III (grekiska Artaxerxēs), Ochos, död ca 337 f.Kr., persisk storkonung från 358.
  7. Nina Rehnqvist

    Rehnqvist, Nina, född 1944, läkare, administratör.
  8. Christian Gottlob Heyne

    Heyne, Christian Gottlob, 1729–1812, tysk klassisk filolog, professor i Göttingen från 1763.
  9. Anastasius I

    Anastasius I, född ca 431, död 518, östromersk kejsare 491–518.
  10. Benedictus XII

    Benedictus XII, egentligen Jacques Fournier, död 1342, påve 1334–42.