1. administration

  administration, förvaltning, skötsel eller ledning av en verksamhet.
 2. administrationskostnader

  administrationskostnader, företagskostnader som består av utgifter för bl.a. företagsledning och övergripande stabsfunktioner inklusive kontorspersonal samt kostnader för revision.
 3. administration

  administration, som medicinsk term: tillförsel av läkemedel till kroppen.
 4. administration

  administration [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ad-min-istr-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 6. China National Space Administration

  China National Space Administration, Kinas nationella rymdorgan, se CNSA.
 7. National Archives and Records Administration

  National Archives and Records Administration, amerikanskt federalt arkiv med nationella uppgifter.
 8. byråkrati

  byråkrati, ett uttryck som kan beteckna fenomen som sträcker sig från pedantiska kontorsrutiner till egenskaper hos hela samhällsstrukturen.
 9. Brittiska imperiet

  Brittiska imperiet, engelska The British Empire, ett världsomspännande system av kolonier och erövrade, annekterade eller genom fördrag förvärvade områden, som under loppet av tre århundraden fram till 1919 fördes in under den brittiska kronan och brittisk administration och som därefter stegvis upplösts.
 10. finska

  finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010).