1. administrationskostnader

  administrationskostnader, företagskostnader som består av utgifter för bl.a. företagsledning och övergripande stabsfunktioner inklusive kontorspersonal samt kostnader för revision.
 2. administration

  administration, förvaltning, skötsel eller ledning av en verksamhet.
 3. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 4. byråkrati

  byråkrati, ett uttryck som kan beteckna fenomen som sträcker sig från pedantiska kontorsrutiner till egenskaper hos hela samhällsstrukturen.
 5. handels- och administrationsprogrammet

  handels- och administrationsprogrammet, treårig utbildning i gymnasieskolan som ger grundläggande yrkeskunskaper samt behörighet till högskolan.
 6. Brittiska imperiet

  Brittiska imperiet, engelska The British Empire, ett världsomspännande system av kolonier och erövrade, annekterade eller genom fördrag förvärvade områden, som under loppet av tre århundraden fram till 1919 fördes in under den brittiska kronan och brittisk administration och som därefter stegvis upplösts.
 7. finska

  finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010).
 8. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 9. danska

  danska, nationalspråk i Danmark och modersmål för flertalet danska medborgare, 5,1 miljoner (2010).
 10. Marshallplanen

  Marshallplanen, amerikanskt återuppbyggnadsprogram offentliggjort av USA:s utrikesminister George C. Marshall i juni 1947.