1. administrativ domstol

  administrativ domstol, detsamma som allmän förvaltningsdomstol.
 2. administrativ databehandling

  administrativ databehandling, tidigare förkortat ADB, engelska business data processing, innebär att datorer används som hjälpmedel vid lösning av administrativa och planläggningsmässiga uppgifter inom en organisation.
 3. administrativ rationalisering

  administrativ rationalisering, AR, samlingsnamn på olika metoder som kan användas för att minska personalåtgången och öka effektiviteten i kontors- och chefsarbete.
 4. administrativt frihetsberövande

  administrativt frihetsberövande, åtgärd som innebär att en person berövas sin frihet genom beslut av en förvaltningsmyndighet.
 5. administrativ

  administrativ [-i´v äv. ad´-] adj. ~t ORDLED: ad-min-istr-at-iv
  Svensk ordbok
 6. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 7. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 8. administrativ teknik

  administrativ teknik, förfarandet i samband med beslut i offentlig förvaltning.
 9. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 10. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).