1. administrera

  administrera, medicinsk term: tillföra ett läkemedel (se administration).
 2. administrera

  administrera innebär att se till att en verksamhet fungerar och att den gör det så smidigt och effektivt som möjligt, se administration.
 3. administrera

  administre´ra verb ~de ~t ORDLED: ad-min-istr-er-ar SUBST.: administrerande, administrering; administration
  Svensk ordbok
 4. administrerat pris

  administrerat pris, ett pris som inte främst bestäms av utbud och efterfrågan på en marknad med fullständig konkurrens, utan som fastställs huvudsakligen på andra grunder av t.ex. en myndighet.
 5. arbetslöshetskassa

  arbetslöshetskassa, a-kassa, kassa som administrerar arbetslöshetsförsäkring.
 6. Premiepensionsmyndigheten

  Premiepensionsmyndigheten, PPM, före detta myndighet med uppgift att administrera och förvalta systemet med premiepensioner, 2010 sammanslagen med delar av Försäkringskassan till Pensionsmyndigheten.
 7. Statens bostadskreditnämnd

  Statens bostadskreditnämnd, BKN, statlig myndighet med uppgift att administrera de statliga kreditgarantier för bostäder som 1992 ersatte de statliga bostadslånen. År 2012 uppgick myndigheten i Boverket.
 8. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 9. förvaltning

  förvaltning, att sköta eller administrera något för någon annans räkning.
 10. offentlig försäkring

  offentlig försäkring, försäkring som meddelas och administreras av staten, huvudsakligen de olika formerna av socialförsäkring.