1. admittans

    admittans, 1/ Z, det inverterade värdet av impedansen (växelströmsmotståndet) i en strömkrets.
  2. fyrpol

    fyrpol, matematisk modell av ett elektriskt nät med två polpar, sådant att ström och spänning på utgångspolerna beror av ström och spänning på ingångspolerna på ett sätt som kan beskrivas med ett ekvationssystem med två ekvationer.
  3. Y

    Y, egentligen Y, beteckning för admittans; SI-enhet siemens (S).