1. adobe

  adobe, sol- eller lufttorkad lersten, ofta förstärkt genom inblandning av halmstrå eller kreaturshår.
 2. Adobe Systems Incorporated

  Adobe Systems Incorporated, San Jose, Kalifornien, amerikanskt programvaruföretag.
 3. Djenné

  Djenné, stad i mellersta Mali, belägen på en ö i Nigers inlandsdelta; 24 300 invånare (2012).
 4. Mali

  Mali, stat i Västafrika.

 5. pueblo

  pueblo, ett komplex av hus tillverkade av lersten ( adobe), ofta sammanlänkade med varandra och ibland i flera våningar.
 6. Myriad

  Myriad, linjärt typsnitt lanserat 1991 av Adobe och skapat av Robert Slimbach ( född 1956) och Carol Twombly ( född 1959).
 7. filformat

  filformat, i datorsammanhang representation av information i datorer.

 8. PDF

  PDF, portable document format, filformat speciellt användbart när avsändaren av ett elektroniskt dokument med en viss grafisk utformning önskar att mottagaren på sin datorskärm eller utskrift skall erhålla samma grafiska utformning.

 9. PostScript

  PostScript ®, programspråk för beskrivning av de formgivna sidorna i ett dokument.
 10. San Jose

  San Jose, stad i delstaten Kalifornien, USA; 1 miljon invånare (2016).