1. adobe

  adobe, sol- eller lufttorkad lersten, ofta förstärkt genom inblandning av halmstrå eller kreaturshår.
 2. Adobe Systems Incorporated

  Adobe Systems Incorporated, San Jose, Kalifornien, amerikanskt programvaruföretag.
 3. indianska religioner

  indianska religioner, religionsformer som har skiftat starkt över hela den amerikanska kontinenten, se amerikanska religioner.
 4. bildmanipulation

  bildmanipulation, förändring av bildelement i fotografi med syfte att ändra originalbildens innehåll och betraktarens uppfattning av den verklighet bilden till synes skildrar.

 5. filformat

  filformat, i datorsammanhang representation av information i datorer.

 6. e-bok

  e-bok, elektronisk bok, digital motsvarighet till en tryckt bok, läsbar i någon typ av datorbaserad utrustning.

 7. PDF

  PDF, portable document format, filformat speciellt användbart när avsändaren av ett elektroniskt dokument med en viss grafisk utformning önskar att mottagaren på sin datorskärm eller utskrift skall erhålla samma grafiska utformning.

 8. pueblo

  pueblo, ett komplex av hus tillverkade av lersten ( adobe), ofta sammanlänkade med varandra och ibland i flera våningar.
 9. Djenné

  Djenné, stad i mellersta Mali, belägen på en ö i Nigers inlandsdelta; 24 300 invånare (2012).
 10. Mali

  Mali, stat i Västafrika.