1. adolescens

  adolescens kan definieras som perioden mellan pubertet och vuxen ålder, den tid då individen förändras från barn till vuxen.
 2. adolescens

  adolescens [-ʃen´s (ljust sj-ljud) el. -sen´s] subst. ~en ORDLED: adol-esc-ens-en
  Svensk ordbok
 3. ungdomspsykologi

  ungdomspsykologi, gren av utvecklingspsykologin som särskilt studerar psykiska funktioner, social anpassning och mental utveckling under övergångsfasen mellan barndom och vuxenliv (adolescensen).
 4. pubertet

  pubertet, pubertas, kroppsliga och psykiska förändringar hos människan, vilka uppträder vid tiden för könsmognaden, dvs. hos flickor från ca 10 till ca 14 år och hos pojkar från ca 12 till ca 16 år.