1. barn

  barn, en människa under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.
 2. pubertet

  pubertet, pubertas, kroppsliga och psykiska förändringar hos människan, vilka uppträder vid tiden för könsmognaden, dvs. hos flickor från ca 10 till ca 14 år och hos pojkar från ca 12 till ca 16 år.
 3. ungdomspsykologi

  ungdomspsykologi, gren av utvecklingspsykologin som särskilt studerar psykiska funktioner, social anpassning och mental utveckling under övergångsfasen mellan barndom och vuxenliv (adolescensen).
 4. pediatrik

  pediatrik, medicinskt kunskapsområde som omfattar sjukdomar och hälsobetingelser hos barn och under adolescensen, samt i vissa avseenden även hos foster under tiden närmast före födelsen ( prenatal pediatrik).
 5. ungdomsforskning

  ungdomsforskning, tvärvetenskapligt och vitt förgrenat kunskapsområde, som omfattar bl.a. ungdomars livsvillkor, deras fysiska och psykiska utveckling, kulturmönster, relationer till andra generationer och ungdomstidens historiska förändringar.
 6. Torsten Husén

  Husén, Torsten, 1916–2009, pedagog och psykolog, professor i pedagogik vid Stockholms högskola 1953–55, vid Lärarhögskolan i Stockholm 1956–71, vid Stockholms universitet 1971–81.
 7. adolescens

  adolescens kan definieras som perioden mellan pubertet och vuxen ålder, den tid då individen förändras från barn till vuxen.