1. finska krigsbarn

  finska krigsbarn, Finlandsbarnen, de ca 70 000 barn upp till 14 år som evakuerades från Finland till i första hand Sverige under andra världskriget.
 2. Little Orphan Annie

  Little Orphan Annie (engelska, ’Lilla föräldralösa Annie’), amerikansk tecknad serie för dagspress om en föräldralös flicka som adopterats av en miljonär.
 3. Drusus

  Drusus, gren av den romerska plebejsläkten Livius, känd sedan slutet av 300-talet f.Kr.
 4. Domitius

  Domitius, romersk plebejsläkt, känd sedan 300-talet f.Kr.