1. adoption

  adoption, att uppta en person som sitt eget barn.
 2. adoption

  adoption [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ad-opt-ion-en
  Svensk ordbok
 3. Adoptionscentrum

  Adoptionscentrum, AC, egentligen Förbundet Adoptionscentrum, ideell förening för adoption av barn till Sverige från främst Asien och Latinamerika, bildad 1969.

 4. adoptionskostnadsbidrag

  adoptionskostnadsbidrag är pengar som man kan få av staten när man adopterar barn från utlandet.
 5. Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

  Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, Stockholm, central förvaltningsmyndighet bildad 2005.
 6. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

  Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA, tidigare förvaltningsmyndighet, se Myndigheten för internationella adoptioner (MIA).
 7. NIA

  NIA, Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, tidigare central förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet, sedan 2005 ersatt av Myndigheten för internationella adoptioner (MIA).
 8. fertilitet

  fertilitet, biologisk term: fruktsamhet (förmåga att alstra livsduglig avkomma) eller fruktbarhet.
 9. narkotikamissbruk

  narkotikamissbruk, narkomani, vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga skadeverkningar.

 10. exekvatur

  exekvatur, förfarande vid svensk domstol eller annan myndighet vilket syftar till att genom ett särskilt beslut godkänna ett utländskt avgörande och göra detsamma verkställbart i Sverige.