1. adoption

  adoption, att uppta en person som sitt eget barn.
 2. tingsrätt

  tingsrätt, allmän underrätt och första instans inom det allmänna domstolsväsendet.

 3. bipolär sjukdom

  bipolär sjukdom, bipolärt syndrom, tidigare manisk-depressiv sjukdom, psykisk störning med periodiskt förlopp där både maniska (eller hypomaniska) och depressiva episoder förekommer.
 4. föräldrabalken

  föräldrabalken, FB, balk i lagboken som bl.a. reglerar de rättsliga förhållandena mellan föräldrar och barn.
 5. surrogatmoderskap

  surrogatmoderskap, term för att ett utanför kroppen befruktat ägg (se assisterad befruktning) från en kvinna införs i en annan kvinnas ( surrogatmoderns) livmoder där fostret utvecklas.
 6. föräldraförsäkring

  föräldraförsäkring, gängse benämning på de förmåner enligt lagen om allmän försäkring som tillkommer dels blivande mödrar, dels småbarnsföräldrar.
 7. barn- och ungdomsvård

  barn- och ungdomsvård, benämning på vissa insatser inom ramen för socialtjänstens omsorg om barn och ungdom.
 8. Hadrianus

  Hadrianus ( Publius Aelius Hadrianus), född 24 januari 76, död 10 juli 138 e.Kr., romersk kejsare från år 117.
 9. mosaisk rätt

  mosaisk rätt, ett under upplysningstiden framvuxet uttryck för religiös judisk lag ( halakha) eller hebreisk rätt ( mishpat ivri).
 10. beteendegenetik

  beteendegenetik, vetenskapen om det biologiska arvets och miljöns betydelse för individuella skillnader i beteendet.