1. adoption

  adoption, att uppta en person som sitt eget barn.
 2. adoptionskostnadsbidrag

  adoptionskostnadsbidrag är pengar som man kan få av staten när man adopterar barn från utlandet.
 3. Adoptionscentrum

  Adoptionscentrum, AC, egentligen Förbundet Adoptionscentrum, ideell förening för adoption av barn till Sverige från främst Asien och Latinamerika, bildad 1969.

 4. tingsrätt

  tingsrätt, allmän underrätt och första instans inom det allmänna domstolsväsendet.

 5. bipolär sjukdom

  bipolär sjukdom, bipolärt syndrom, tidigare manisk-depressiv sjukdom, psykisk störning med periodiskt förlopp där både maniska (eller hypomaniska) och depressiva episoder förekommer.
 6. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

  Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA, tidigare förvaltningsmyndighet, se Myndigheten för internationella adoptioner (MIA).
 7. mosaisk rätt

  mosaisk rätt, ett under upplysningstiden framvuxet uttryck för religiös judisk lag ( halakha) eller hebreisk rätt ( mishpat ivri).
 8. surrogatmoderskap

  surrogatmoderskap, term för att ett utanför kroppen befruktat ägg (se assisterad befruktning) från en kvinna införs i en annan kvinnas ( surrogatmoderns) livmoder där fostret utvecklas.
 9. paterfamilias

  paterfamilias, pater familias, i antikens Rom manligt överhuvud för en ”familj” i vid bemärkelse (se familia).
 10. föräldraförsäkring

  föräldraförsäkring, gängse benämning på de förmåner enligt lagen om allmän försäkring som tillkommer dels blivande mödrar, dels småbarnsföräldrar.