1. adoptionskostnadsbidrag

  adoptionskostnadsbidrag är pengar som man kan få av staten när man adopterar barn från utlandet.
 2. Adoptionscentrum

  Adoptionscentrum, AC, egentligen Förbundet Adoptionscentrum, ideell förening för adoption av barn till Sverige från främst Asien och Latinamerika, bildad 1969.

 3. Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

  Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, Stockholm, central förvaltningsmyndighet bildad 2005.
 4. adoption

  adoption, att uppta en person som sitt eget barn.
 5. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

  Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA, tidigare förvaltningsmyndighet, se Myndigheten för internationella adoptioner (MIA).
 6. adoption

  adoption [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ad-opt-ion-en
  Svensk ordbok
 7. narkotikamissbruk

  narkotikamissbruk, narkomani, vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga skadeverkningar.

 8. NIA

  NIA, Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, tidigare central förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet, sedan 2005 ersatt av Myndigheten för internationella adoptioner (MIA).
 9. Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn

  Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn, AFO, Stockholm, organisation för myndiga adopterade eller fosterbarn, grundad 1991.
 10. fertilitet

  fertilitet, biologisk term: fruktsamhet (förmåga att alstra livsduglig avkomma) eller fruktbarhet.