1. adress

  adress, på äldre grafiska blad förläggarens namn och ibland adress.
 2. adress

  adress, utanskrift på brev.
 3. adress

  adress, term inom databehandlingen.
 4. adress

  adress´ subst. ~en ~er ORDLED: adress-en
  Svensk ordbok
 5. adressbrev

  adressbrev, följebrev till paket innan adresskort infördes 1878.
 6. adressförändring

  adressförändring, posttjänst som innebar att avsändaren kunde begära att en försändelse som inte hunnit delas ut till adressaten lämnades ut till en annan person eller att den återsändes.
 7. adressikon

  adressikon, adressymbol, favoritikon, engelska favicon, symbol som representerar en webbplats och visas i webbläsarens adressfält.
 8. adressdebatt

  adressdebatt, engelska debate on the Address, en debatt som regelbundet hålls i det brittiska underhuset efter trontalet.
 9. adresskort

  adresskort, blankett som följer med paket som skickas via posten.
 10. adressat

  adressa´t subst. ~en ~er ORDLED: adress-at-en
  Svensk ordbok