1. adressat

  adressa´t subst. ~en ~er ORDLED: adress-at-en
  Svensk ordbok
 2. Vita huset

  Vita huset, engelska the White House, presidentpalatset i Washington D.C., officiell bostad för USA:s president och symbol för den verkställande politiska makten i USA.
 3. domännamn

  domännamn, datorteknisk term för adresser på internet.

 4. IP-nummer

  IP-nummer, IP-adress, identifikationsnummer som är unikt för varje dator som är ansluten till internet.

 5. domän

  domän, datorteknisk term för en mängd adresser på internet (se domännamn) eller för en grupp datorer som handhas på något gemensamt vis.

 6. Tim Berners-Lee

  Berners-Lee, Sir Tim, född 1955, brittisk tekniker, sedan 1994 chef för World Wide Web Consortium, som han även grundade.

 7. Sherlock Holmes

  Sherlock Holmes, litterär figur skapad av Arthur Conan Doyle.
 8. webbadress

  webbadress, URL (engelska uniform resource locator), adress till en webbsida eller webbplats på internet, vanligen med formen ”www.riksdagen.se”.

 9. programspråk

  programspråk, programmeringsspråk, språk använt för att uttrycka beräkningar som skall utföras av en dator.
 10. internetprotokoll

  internetprotokoll, IP-protokoll (engelska Internet Protocol) är de kommunikations-protokoll som används för överföring av information på internet..