1. adressat

  adressa´t subst. ~en ~er ORDLED: adress-at-en
  Svensk ordbok
 2. adress

  adress, på äldre grafiska blad förläggarens namn och ibland adress.
 3. Vita huset

  Vita huset, engelska the White House, presidentpalatset i Washington D.C., officiell bostad för USA:s president och symbol för den verkställande politiska makten i USA.
 4. karta

  karta, avbildning av jorden, månen etc. eller del därav på ett plant material.
 5. bitcoin

  bitcoin, valutabeteckning BTC, global kryptovaluta som utnyttjas främst vid betalningar över internet.

 6. Tim Berners-Lee

  Berners-Lee, Sir Tim, född 1955, brittisk tekniker, sedan 1994 chef för World Wide Web Consortium, som han även grundade.

 7. brev

  brev, skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat.
 8. programspråk

  programspråk, programmeringsspråk, språk använt för att uttrycka beräkningar som skall utföras av en dator.
 9. Scotland Yard

  Scotland Yard, högkvarteret för polisen i London, Metropolitan Police; även benämning på dess kriminalavdelning.
 10. domännamn

  domännamn, datorteknisk term för adresser på internet.