1. marknadsföringslagen

  marknadsföringslagen, MFL, lag med syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
 2. anbud

  anbud, offert, erbjudande om avtal riktat till en eller flera tilltänkta anbudstagare.
 3. Ovidius

  Ovidius ( Publius Ovidius Naso), född 20 mars 43 f.Kr., död 17 eller 18 e.Kr., romersk skald.
 4. rekommendation

  rekommendation, postal tjänst som innebär att en inrikes eller utrikes brevförsändelse mot särskild avgift befordras tillsammans med övrig värdepost för att en säker framkomst skall tryggas.
 5. epistel

  epistel, genrebeteckning för en stor del av Nya Testamentets skrifter, tillskrivna Paulus, Petrus och andra kristna ledare.
 6. snabel-a

  snabel-a, tecknet @ på datorns tangentbord.

 7. Ms.

  Ms., numera allmän titulering i både Storbritannien och USA i stället för tidigare Mrs. och Miss.
 8. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 9. Galaterbrevet

  Galaterbrevet, brev skrivet av Paulus, sannolikt i Efesos år 55, och riktat till församlingar i Galatien.
 10. Filipperbrevet

  Filipperbrevet, ett av Paulus s.k. fångenskapsbrev i Nya Testamentet.