1. adress

  adress, term inom databehandlingen.
 2. adress

  adress, på äldre grafiska blad förläggarens namn och ibland adress.
 3. adress

  adress, utanskrift på brev.
 4. adressat

  adressa´t subst. ~en ~er ORDLED: adress-at-en
  Svensk ordbok
 5. adress

  adress´ subst. ~en ~er ORDLED: adress-en
  Svensk ordbok
 6. Downing Street

  Downing Street, gata i stadsdelen Westminster i centrala London.
 7. programräknare

  programräknare, inom datortekniken ett register i en processor som anger adressen till nästa instruktion som processorn ska utföra.
 8. absolutadress

  absolutadress, adress i en dators maskinspråk som direkt pekar på en viss minnescell eller datorenhet.
 9. webbadress

  webbadress är den adress som man skriver in i en webbläsare för att nå en viss webbsida.
 10. Sven Markelius

  Markelius (före 1921 Jonsson), Sven, 1889–1972, arkitekt; byggnadsråd 1938–44 och stadsplanedirektör i Stockholm 1944–54.