1. internetprotokoll

  internetprotokoll, IP-protokoll (engelska Internet Protocol) är de kommunikations-protokoll som används för överföring av information på internet..

 2. direktreklam

  direktreklam, DR, reklam i form av riktade meddelanden som sänds till konsumenter eller företag via t.ex. brev, broschyrer, kataloger eller e-post.
 3. adress

  adress, utanskrift på brev.
 4. postbox

  postbox, låsbart förvaringsutrymme för post vilket mot avgift tillhandahålls på företagscenter eller hos privata företag.
 5. adressera

  adresse´ra verb ~de ~t ORDLED: adress-er-ar SUBST.: adresserande, adressering
  Svensk ordbok
 6. Carl August Ehrensvärd

  Ehrensvärd, Carl August, född 5 maj 1745, död 21 maj 1800, greve, sjömilitär (överamiral 1784–89, befälhavare över skärgårdsflottan 1789–90, generalamiral 1792–94), konstteoretiker, konstnär, arkitekt; jämför släktartikel Ehrensvärd.
 7. ADR

  ADR, förkortning för adresserad direktreklam, se direktreklam.
 8. massbrev

  massbrev, före 1983 masskorsband, tidigare typ av personligt adresserade brev i stora upplagor som skickades av Posten till nedsatt pris.
 9. Zinovjevbrevet

  Zinovjevbrevet, ett 1924 publicerat brev, försett med den sovjetiske Kominternordföranden Grigorij Zinovjevs falska namnteckning.
 10. Giovanni da Montecorvino

  Montecorvino, Giovanni da, ca 1247–ca 1328, italiensk franciskanbroder.