1. geografi

  geografi betecknar dels ett allmänt kunskapsområde, dels en vetenskaplig disciplin.
 2. Tim Berners-Lee

  Berners-Lee, Sir Tim, född 1955, brittisk tekniker, sedan 1994 chef för World Wide Web Consortium, som han även grundade.

 3. Esquire

  Esquire , ursprungligen väpnare, engelsk titel för manliga medlemmar av den obetitlade adeln.
 4. högvälboren

  högvälboren, numera mindre brukligt epitet för personer av högadlig, dvs. grevlig eller friherrlig, härkomst.
 5. transportör

  transportör, mekanisk utrustning för (kontinuerlig) förflyttning av massa- och styckegods samt personer.
 6. Shri

  Shri, Śrī, ofta använt ord (i formen Shri eller Sri) i namn på heliga skrifter, personer och platser för att markera vördnad och respekt (t.ex. Shri Aurobindo) samt i dag vanlig titulering av män (ungefär ’Herr’) vid adressering av brev etc.
 7. adress

  adress, term inom databehandlingen.
 8. hårddisk

  hårddisk, datalagringsenhet för dator.
 9. e-post

  e-post, e-brevmejl, datorpost eller elektronisk post, system för sändning av meddelanden mellan datoranvändare; begreppet avser även själva meddelandena.

 10. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).