1. internetprotokoll

  internetprotokoll, IP-protokoll (engelska Internet Protocol) är de kommunikations-protokoll som används för överföring av information på internet..

 2. adressera

  adresse´ra verb ~de ~t ORDLED: adress-er-ar SUBST.: adresserande, adressering
  Svensk ordbok
 3. Petrusbreven

  Petrusbreven, Första och Andra Petrusbrevet, brev i Nya Testamentet.
 4. direktreklam

  direktreklam, DR, reklam i form av riktade meddelanden som sänds till konsumenter eller företag via t.ex. brev, broschyrer, kataloger eller e-post.
 5. Giovanni da Montecorvino

  Montecorvino, Giovanni da, ca 1247–ca 1328, italiensk franciskanbroder.
 6. ADR

  ADR, förkortning för adresserad direktreklam, se direktreklam.
 7. fältpost

  fältpost, system för postdistribution för försvarets behov i krig, avvecklad 2008.
 8. block

  block, i datorteknik en sekvens av bitar eller bytes som används för lagring av en datamängd eller överföring av data i ett meddelande.
 9. postbox

  postbox, låsbart förvaringsutrymme för post vilket mot avgift tillhandahålls på företagscenter eller hos privata företag.
 10. massbrev

  massbrev, före 1983 masskorsband, tidigare typ av personligt adresserade brev i stora upplagor som skickades av Posten till nedsatt pris.